Sấy thăng hoa là gì?

Sấy thăng hoa (freeze drying) là một kỹ thuật còn được gọi là “làm khô lạnh”, trong đó sản phẩm được sấy khô qua quá trình thăng hoa của nước dưới nhiệt độ và áp suất thấp. Nước trong sản phẩm được đông lạnh thành đá sau đó được loại bỏ trực tiếp ra khỏi sản phẩm bằng cách hóa hơi. Điều này được thực hiện trong môi trường chân không.

Sấy là gì?

Sấy khô hay khử nước là quá trình tách nước ra khỏi sản phẩm sao cho chất rắn thu được trong điều kiện cơ bản là khô (không có nước).

Mục đích của sấy khô ?

  • Để tăng tính ổn định của sản phẩm,bảo quản các loại nguyên liệu và thực phẩm, cũng như giữ được các phẩm chất của sản phẩm ban đầu.
  • Để cải thiện thời hạn sử dụng của các sản phẩm dược phẩm.
  • Để chuẩn bị mẫu cho nghiên cứu dưới kính hiển vi.
  • Để chuẩn bị mẫu phân tích trong tương lai.
  • Để loại bỏ sản phẩm từ mẫu hòa tan.
  • Để giảm khối lượng / trọng lượng, giúp thuận tiện hơn cho vận tải.

 

 

Sấy thăng hoa thực chất là một quá trình gồm 3 bước:         

1. Cấp đông

Trong suốt quá trình cấp đông, sản phẩm được đông lạnh để tất cả dung môi (thường là nước) trong sản phẩm chuyển sang thể rắn (nước đá).

2. Sấy sơ cấp (Thăng hoa)

Trong giai đoạn này các tinh thể nước đá trong nguyên liệu sẽ thăng hoa mà không qua giai đoạn hóa lỏng, dưới điều kiện áp suất thấp (chân không). Khoảng 90% ẩm trong nguyên liệu được lấy đi.

3. Sấy thứ cấp (Khử ẩm)

Trong quá trình này, lượng nước còn lại không được đóng băng do các liên kết phân tử với chất hòa tan sẽ được lấy ra khỏi sản phẩm, nhiệt độ điều chỉnh tăng dần. Độ ẩm trong nguyên liệu còn khoảng 1~4%.